Arrangementer Solbjerg IF Badminton

Klubaften for medlemmer: Dato ikke fastlagt

Stævne: Dato ikke fastlagt

Begynderstævne: Dato ikke fastlagt

Natbadminton: Dato ikke fastlagt

Klubtur: Dato ikke fastlagt

Årsmøde inkl. valg til bestyrelsen: Dato ikke fastlagt

Generationsbadminton:  Dato ikke fastlagt

Klubmesterskaber: Dato ikke fastlagt